November 2023

ไลบีเรีย: YOCEL เปิดตัวสมาคมผู้ประกอบการเพื่อสังคมระยะเวลา 12 เดือน โดยมีเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการ 10 ราย

ไลบีเรีย: YOCEL เปิดตัวสมาคมผู้ประกอบการเพื่อสังคมระยะเวลา 12 เดือน โดยมีเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการ 10 ราย

Youth Coalition for Education in Liberia (YOCEL) เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน ได้เปิดตัว Impact Fellowship ซึ่งเป็นทุนการประกอบการเพื่อสังคมระยะเวลา 12...

Continue reading...

Demi Gods ในไลบีเรีย: ชื่อเรื่องและผู้มีเกียรติ

Demi Gods ในไลบีเรีย: ชื่อเรื่องและผู้มีเกียรติ

 ถึงเวลาแล้วที่ชาวไลบีเรียทุกคนจะรับรู้และเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางวัฒนธรรมบางอย่างที่เสริมรูปแบบการปกครองแบบเผด็จการในสังคมของเราองค์ประกอบเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะทำให้ข้าราชการของเราปรากฏตัวและทำตัวเป็นกึ่งเทพตัวอย่างเช่น สังคมไลบีเรียควรเลิกให้ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รัฐของเราที่สื่อถึงการเคารพบูชาแบบหนึ่งซึ่งเรียกผู้นำไลบีเรียว่า “ยอดเยี่ยม” หรือ “มีเกียรติ” เนื่องจากไม่มีสิ่งใดดีเลิศหรือมีเกียรติเกี่ยวกับผู้นำที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จ ไม่มีสิ่งใดที่ยอดเยี่ยม หรือมีเกียรติเกี่ยวกับความเป็นผู้นำ ซึ่งไม่สามารถให้บริการขั้นพื้นฐานแก่ประชากร 98 เปอร์เซ็นต์ของประเทศได้ไม่มีอะไรยอดเยี่ยมหรือมีเกียรติเกี่ยวกับการเป็นผู้นำที่ทำหน้าที่เป็นกึ่งพระเจ้าไม่มีอะไรยอดเยี่ยมหรือน่ายกย่องเกี่ยวกับผู้นำที่ปกครองประเทศที่ปราศจากโครงสร้างพื้นฐานของถนนสำหรับยานพาหนะ น้ำจากท่อสำหรับดื่ม อาหารสำหรับหล่อเลี้ยง ไฟฟ้าสำหรับพลังงาน ที่อยู่อาศัยสำหรับที่พัก...

Continue reading...

เลวินในนิวยอร์กไม่พบหลักฐานสนับสนุนคำกล่าวอ้างที่ว่าลาบูวิเยร์ถูกเลือกปฏิบัติ 

เลวินในนิวยอร์กไม่พบหลักฐานสนับสนุนคำกล่าวอ้างที่ว่าลาบูวิเยร์ถูกเลือกปฏิบัติ 

ในถ้อยแถลง พิพิธภัณฑ์กล่าวว่า “หลังจากดำเนินการสอบสวนอย่างครอบคลุม รวมถึงการตรวจสอบเอกสารมากกว่า 15,000 ฉบับ และทำการสัมภาษณ์พนักงานกุกเกนไฮม์ในปัจจุบันและอดีตในหลายแผนกและแผนกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน คณะผู้สืบสวนได้ข้อสรุปที่นั่น ไม่มีหลักฐานว่านางลาบูวิเยร์ถูกปฏิบัติในทางที่ผิดเนื่องจากเชื้อชาติของเธอ” ใน Twitter LaBouvier เขียนว่าเธอไม่ได้ถูกสัมภาษณ์...

Continue reading...

ภัณฑารักษ์กองทุนศิลปะสาธารณะ Daniel Palmer

ภัณฑารักษ์กองทุนศิลปะสาธารณะ Daniel Palmer

เขียนเกี่ยวกับการแสดงที่ไม่มีชื่อของ David Hammons ซึ่งเกี่ยวข้องกับอนุสาวรีย์ Henry Ward Beecher ใน Brooklyn “พลังในการกระทำของแฮมมอนส์เกิดจากการที่เขาพูดถึงบรรทัดฐานในศตวรรษที่ 19 ที่แสดงตัวตนของทาสที่ถูกปลดปล่อยออกมา” พาล์มเมอร์เขียน [ T:...

Continue reading...